Pelastuskoirat toimivat osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa) viranomaisten apuna. Toiminta keskittyy kadonneiden ihmisten etsintään maastosta tai muualta, kuten taajamasta tai teollisuusalueelta tai mistä vain mihin henkilön on oletettu kadonneen. Pelastuskoira ei siis osaa etsiä esimerkiksi kadonneita koiria tai muita eläimiä.

Suomessa pelastuskoiria toimii kahden eri liiton alaisuudessa; Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen Pelastuskoiraliiton. Tassujen toiminta on Palveluskoiraliiton alaista toimintaa ja noudatamme sen antamia koeohjeita sekä säännöksiä.

Pelastuskoirakon (koira+ohjaaja) osaamista mitataan kokeilla ja testeillä. Lajeja näissä kokeissa on haku ja jälki tai raunioetsintä. Koirakon tulee suorittaa viranomaistarkastus (Virta-tarkastus) päästäkseen mukaan hälytysryhmään. Tämän jälkeen koirakon tulee suorittaa parin vuoden välein kansallinen pelastuskoirakoe (PEKO T-koe) pysyäkseen mukana hälytysryhmässä, jonka kautta toimitaan etsinnöissä.

Pelastuskoiran tulee olla hyvähermoinen, sosiaalinen, avoin, luotettava ja ehdottoman yhteistyökykyinen ohjaajansa kanssa. Pelastuskoiran tulee kyetä etsimään ihmisiä erilaisissa tilanteissa ja paikoissa ja siksi koiralta vaaditaan myös hyvää motivaatiota työskentelyyn. Rodulle ei ole vaatimusta, vaan mukaan voi tulla minkä rotuisella tai roduttomalla koiralla tahansa.

Kotimaassa etsinnät ovat pääosin sellaisia, että haku ja jälki ovat lajeista tarpeellisimpia. Raunioetsintä onkin luokiteltavissa poikkeusolojen toiminnaksi.

Vielä tärkeämpää kuin koiran kouluttaminen, on ohjaajien motivaatio toimintaan ja halu oppimiseen ja kouluttautumiseen. Ohjaajan tuleekin käydä vähintään tietyt peruskurssit, joiden tavoitteena on mm. taata riittävät taidot ensiavussa, suunnistuksessa, viestinnässä ja etsintätekniikoissa. Ohjaajan tulee myös olla avoin ja sosiaalinen, erityisen tärkeä on kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ryhmässä ja sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä osata käsitellä stressiä. Pelastuskoiratoiminta on organisoitunutta toimintaa, eikä se sovi yksilösuorittajille.

Pelastuskoiratoiminta on useimmille harrastajille vähän enemmän kuin harrastus. Sitoutuminen ventovieraiden auttamiseen vaatii usein itsensä likoon laittamista täysin toisella tavalla kuin moni muu harrastus. Lisätietoja toiminnasta saa Suomen Palveluskoiraliiton sivuilta sekä lajivastaavalta.